Menu

SNCU als CAO-Politie

Als toezichthouder en handhaver zorgt de SNCU ervoor dat de cao’s in de uitzendbranche correct worden nageleefd. Bij uitzendbureaus waar het goed gaat, ziet u de SNCU weinig. Daar voert de SNCU een eenvoudige controle uit en stellen ze geen verder onderzoek in. Bij uitzendbureaus waar wel tekortkomingen zijn vastgesteld wordt het toezicht verscherpt. Als de kwaliteit onvoldoende is, maakt de SNCU afspraken om de kwaliteit te verbeteren en de gemaakte fouten te herstellen. Daarbij doet de SNCU altijd een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. Zolang het uitzendbureau meewerkt aan het onderzoek, is er weinig aan de hand. Pas als het uitzendbureau weigert medewerking te verlenen, volgen er sancties.

Vonnissen en Arresten
De SNCU publiceert geregeld vonnissen. Dit zijn uitspraken die de Rechtbank heeft gedaan in het kader van cao-onderzoeken die door de SNCU via een rechterlijke procedure zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken worden door de SNCU bij de Rechtbank aanhangig gemaakt op het moment dat een uitzendbureau medewerking aan het CAO-onderzoek weigert. U kunt op naam zoeken op www.sncu.nl/nl/resultaten/vonnissen-en-arresten.