Onze Coöperatie

Samenwerking is de oorsprong van onze coöperatie: boeren en tuinders richtten samen een Coöperatie op, om gebruik te kunnen maken van  bedrijfsverzorgers bij arbeidsongeschiktheid van de boer of tuinder. De Coöperatie ABflexkracht bestaat ook nu nog door en voor leden, met als voornaamste doel haar leden en klanten toegang te bieden tot diverse diensten op het gebied van bedrijfscontinuïteit, flexibele arbeid en kennis.

De kracht van de Coöperatie

De Coöperatie ABflexkracht heeft een rijke geschiedenis. In de vroege twintigste eeuw begonnen boeren in dezelfde straat met informele afspraken om voor elkaars vee of land te zorgen in geval van arbeidsongeschiktheid. Deze informele regelingen groeiden uit tot meer formele overeenkomsten. In de jaren ’60 werd de eerste Agrarische Bedrijfsverzorgings-coöperatie opgericht, waarbij boeren niet langer alleen elkaar hielpen, maar ook personeel in dienst namen. De professionele boerenhulp of bedrijfsverzorger was geboren.

Voordelen van Lidmaatschap

Als lid van ABflexkracht heb je aanzienlijke voordelen. Als eerste kun je gebruik maken van onze groene reductieregeling, die recht geeft op hulp bij arbeidsongeschiktheid tegen een gereduceerd tarief.

Ook zonder reductieregeling heb je als lid voorrang bij het inzetten van flexibele arbeidskrachten tegen het standaardtarief.

Leden hebben ook gratis toegang tot onze kennisbijeenkomsten en ledenlunches,  met deelname aan deze activiteiten verdien je het lidmaatschap dubbel en dwars terug!

Het bestuur van de Coöperatie

Onze coöperatie telt ongeveer 250 leden. Uit de leden van de coöperatie is het bestuur gekozen. Het bestuur houdt toezicht op het bestuurlijke reilen en zeilen binnen de coöperatie en de verbonden ondernemingen. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf gekozen leden.

Monique van Haaster
Algemeen bestuurslid
Ben Akerboom
Algemeen bestuurslid
Theo Denayere
Secretaris / Penningmeester
Daan Elstgeest
Algemeen Bestuurslid
Herman de Jong
Voorzitter Bestuur

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van onze coöperatie?

Jouw belang staat voorop bij ABflexkracht; onze winst zetten we in om de organisatie te versterken en ook op lange termijn te zorgen voor goede en betrouwbare flexibele medewerkers. Word ook lid! Het lidmaatschap bedraagt slechts € 195,00 per jaar (2024)!

    Ik wil lid worden

    * Verplicht veld

    privacy verklaring