Menu

Registratieplicht sinds 1 juli 2012

Sinds 1 juli 2012 moeten alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen als zodanig geregistreerd staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn en in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bedrijven die zich niet registreren én bedrijven die personeel inlenen van een niet geregistreerde onderneming lopen kans op hoge boetes.

De boete bedraagt:

  • bij de eerste overtreding € 12.000,- per werknemer
  • bij herhaling wordt dit € 24.000,- per werknemer
  • bij een derde overtreding € 36.000,- per werknemer

 

U kunt via www.kvk.nl/waadi controleren of het bedrijf dat u mensen ter beschikking stelt als zodanig geregistreerd is. Wanneer u werkt met een SNA / NEN 4400 certificeert bureau hoeft u niet extra te controleren of deze onderneming op de juiste manier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt namelijk in het kader van de certificering door de SNA gecontroleerd.