Menu

SNA is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen

De meest belangrijke registratie van een uitzendbureau is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk van de SNA is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming (bijvoorbeeld juiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het mogen werken in Nederland
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
     


Uitzendondernemingen en (onder)aannemers kunnen zich vrijwillig laten certificeren en vervolgens laten registreren door de SNA.Ondernemingen die in dat register staan komen de wettelijke regels op het gebied van arbeid na. Wij adviseren u dringend uitsluitend met gecertificeerde bedrijven te werken. Op de website van de SNA kunt u op naam zoeken in het register naar bedrijven die zijn gecertificeerd. Controleer regelmatig of de opdrachtnemer waarmee u werkt nog steeds gecertificeerd en bij de SNA geregistreerd is. U kunt door een SMS geattendeerd worden als de opdrachtnemer waarmee u werkt niet meer aan de NEN 4400 eisen voldoet. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.normeringarbeid.nl