Menu

Brancheorganisatie ABU, NBBU of de VIA

Een bonafide uitzendbureau is lid zijn van de brancheorganisatie ABU, NBBU of de VIA. U kunt er dan van uitgaan dat u werkt met een bonafide uitzendbureau en dat zij voldoet aan extra voorwaarden naast de NEN 4400 normenreeks. Op www.abu.nl, www.nbbu.nl en www.via-eu.com staan de uitzendbureaus die zich hebben onderworpen aan een onderzoek met toetredingseisen voor het brancheorganisatie lidmaatschap.

Het gaat hierbij onder meer om:

  • de eis van naleving van de cao
  • eis van inschrijving in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

 

Kijk ook eens op de website van www.abu.nl
abflexkracht is al jaren lid van de ABU.