Menu

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid mogelijk

Als u met een gecertificeerd uitzendbureau werkt, kunt u vanaf nu onder voorwaarden ook gevrijwaard zijn van de inlenersaansprakelijkheid. U wordt dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan u personeel ter beschikking heeft gesteld. Een gecertificeerd uitzendbureau is geregistreerd in het gratis toegankelijke online register op de website www.normeringarbeid.nl van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Met de vrijwaring kunt u niet meer aansprakelijk worden gesteld, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%;
  • uw administratie is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
  • u moet de identiteit van elke ingeleende werknemer kunnen aantonen en, indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Kiest u voor vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid? afflexkracht werkt gegarandeerd volgens de regels! Het is voor onze klanten van Uitzenden en Payroll mogelijk te kiezen voor vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid waardoor u nog veiliger zaken met ons kunt doen! Voor meer informatie gaat u naar de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.weethoehetzit.nl


Kiest u graag voor vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid? Onze accountmanagers komen graag bij u langs om het in orde te maken.

Neem contact met mij op over de inlenersaansprakelijkheid

  1.  
  2.  
  3.        
  4.  
  5.