Menu

Uitzendbureau en ondernemer hebben identificatieplicht

Indien uw uitzendbureau arbeidskrachten inzet moet u, naast de opdrachtnemer, de identiteit van de arbeidskracht vaststellen vóór de aanvang van de werkzaamheden. U hebt als opdrachtgever (net als het uitzendbureau) voor de Wet arbeid vreemdelingen een identificatieplicht.

Vraag de arbeidskrachten altijd op de eerste werkdag een geldig origineel identiteitsbewijs (geen rijbewijs) mee te nemen en vraag het uitzendbureau een kopie van hetzelfde identiteitsbewijs toe te sturen. Het uitzendbureau is wettelijk verplicht u die kopie te sturen. Vergelijk vervolgens de kopie met het originele document en let er op dat de persoon, die voor u staat, werkelijk dezelfde persoon is. Let daarbij op:

  • fysieke kenmerken als lengte en leeftijd.
  • de pasfoto, op zaken als stand van de oren, ogen en op de vorm van de neus.
  • Laat de arbeidskracht zijn/haar handtekening zetten en vergelijk die met die van het document.


Op de website van Inspectie SZW vind u een stappenplan voor het controleren van de identiteit van arbeidskrachten.

Echtheid
Let ook op echtheidskenmerken van het originele document, zie hiervoor www.identiteitsdocumenten.nl. Bewaar de kopie daarna in uw bedrijfsadministratie, dit is wettelijk verplicht. Iedereen dient altijd zijn/haar originele identiteitsbewijs bij zich te hebben op uw bedrijf, ook dit is een wettelijke verplichting. Voor identificatie op de werkplek mag dat een rijbewijs zijn. Laat iemand zonder de juiste papieren niet bij u werken! Indien u toch arbeidskrachten bij u laat werken die geen EU-onderdanen (of Kroaten) zijn, dient u naast het identiteitsbewijs tevens een kopie van een verblijfsstatus (sticker in paspoort, verblijfsdocument of -vergunning) en de tewerkstellingsvergunning te maken en te bewaren!

Twijfelt u over de echtheid van een document van één van uw abflexkracht uitzenkrachten? Neem dan gerust contact op uw abflexkracht relatiebeheerder. Wij hebben deskundig personeel en speciale apparatuur waarmee we de documentenm voor u op echtheid kunnen controleren!