Menu

Impact van de WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat verandert er eigenlijk?
De WAB, 1 januari 2020 treedt deze in werking. Vooral voor werknemers betekent dit dat zij meer zekerheid krijgen op de arbeidsmarkt. Voor u als werkgever ligt dat anders, vooral als het voor u belangrijk is om tijdig te kunnen op- en afschalen met personeel of als u medewerkers in dienst heeft met flexibele contacten. Omdat u niet voor niets heeft gekozen voor flexibiliteit, leggen wij u graag uit wat de gevolgen zijn van de veranderingen.

Waarom een nieuwe wet?
Vijf jaar geleden kwam het kabinet met de Wet werk en zekerheid (WWZ). De bedoeling van deze wet was dat flexwerkers sneller aan een vaste baan geholpen werden. Voor werkgevers zou het ontslagrecht vereenvoudigd worden. Omdat niet alle doelen met de WWZ behaald zijn, werd de WAB ontwikkeld. Het kabinet wil wederom bereiken dat werkgevers meer mensen in vaste dienst nemen. Het verschil tussen vast en tijdelijk personeel wordt kleiner. Flexibel werk blijft wel mogelijk, ondanks dat het aantrekkelijker gemaakt wordt om mensen in vaste dienst te nemen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor veel bedrijven. Ook voor uw bedrijf?

Brochure 'Impact van de WAB'
JA, de WAB heeft mogelijk ook gevolgen voor uw onderneming! Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet in onze brochure: 'Impact van de WAB'.  Vul het onderstaand formulier in en ontvang gratis de PDF van deze brochure. Zo bent u goed geinformeerd en kunt u een nog betere inschatting maken van wat de impact van de WAB zal zijn op uw bedrijfsvoering.

Download folder 'Impact van de WAB'

  1.  
  2.  
  3.        

Strategisch advies

De prijs van flexibele arbeid stijgt door de voorgestelde maatregelen van de WAB. Met name voor werkgevers die nu nog een relatief lage WW-premie betalen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten die geen vaste arbeidsomvang kennen. U maakt gebruik van tijdelijk personeel omdat het soms zo is dat werk vraagt om een flexibele invulling. Die flexibiliteit blijven wij u aanbieden!

Uitzendwerk wordt duurder
Wij als werkgever hebben ook te maken met de wijzigingen van de WAB en de veranderende regels voor flexwerk. De impact van de WAB op het inlenen van uitzendkrachten zit hem voor u als opdrachtgever vooral in de kosten. Uitzendwerk wordt in de toekomst, door alle maatregelingen vanuit de WAB, duurder. Dat is iets waar u als werkgever rekening mee moet houden.  

Optimale verhouding tussen flex en vast
Tegelijkertijd blijft flexibele arbeid noodzakelijk, en is uitzenden in veel gevallen de meest strategische keuze voor zowel de medewerkers als de bedrijven die flexibel willen zijn. Een optimale verhouding tussen flex en vast leidt nog altijd tot een betere beheersing van de totale kosten.  

Wij adviseren u graag bij het maken van strategische keuzes als het gaat om de inzet van flexibele en vaste arbeid. Daarnaast is het goed om te weten dat abflexkracht ook bemiddelt voor vaste banen. Wij zoeken de geschikte kandidaat voor elk van uw vacatures.

Wij hebben (net als de meeste uitzenders en de branche organisaties) de WAB kritisch ontvangen. Toch zien wij ook mogelijkheden en kansen. Wij delen onze kennis graag en geven u passend advies!