Menu

Maatwerk oplossingen in o.a. uitzenden en detacheren

Flex op maat van A tot Z

Onze ervaring bij grotere projecten leert dat standaard oplossingen in veel gevallen niet voldoen. Simpelweg omdat de invulling van een flexbehoefte uit meerdere oplossingen kan bestaan. Dus een combinatie van diensten en services; uitzenden in combinatie met payrolling, aangevuld met een detacheringsconstructie. Een inhouse-constructie en een vervoersplan. Een extra Flexpool als back-up. De oplossingen zijn talrijk en altijd maatwerk.

Bij abflexkracht hebben we het dan over een FlexPlan. In nauwe samenspraak tussen opdrachtgever en onze relatiebeheerder(s) wordt per afdeling, per dienst, per functie en zo nodig per seizoen per seizoen een plan van aanpak gemaakt. Vanzelfsprekend een plan dat tegen een stootje kan, immers niet alles wat je op papier bedenkt pakt in de praktijk zo uit. Pieken kunnen tenslotte boven verwachting pieken en het grillige Nederlandse weer kan er voor zorgen dat letterlijk alle zeilen moeten worden bijgezet.