Menu

Abflexkracht zorgt voor veilig werken en wonen, ook tijdens de COVID-19 pandemie!

We vinden het heel belangrijk dat alle klanten, leden en medewerkers van abflexkracht zo volledig mogelijk op de hoogte zijn van alle coronamaatregelen die er in Nederland gelden en dat zij ook weten wat onze werkwijze is in deze steeds veranderende situatie.

Bij abflexkracht volgen wij uiteraard de maatregelen van de Nederlandse overheid. Daarnaast volgen wij het ‘ABU-corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten’. De ABU is de brancheorganisatie waar gecertificeerde uitzendbureaus lid van zijn. Met het protocol wil de ABU er voor te zorgen dat ook flexmigranten tijdens de verschillende fasen van de coronacrisis in Nederland veilig kunnen blijven wonen, werken en reizen, en toegang hebben tot zorg. En daar staan wij volledig achter! Ook voor ons als jouw werkgever is jouw veiligheid en gezondheid voor ons belangrijk.

 

U als opdrachtgever mede verantwoordelijk voor veiligheid op het werk
Voor een belangrijk deel geldt voor uitzendondernemingen qua regelgeving en te treffen maatregelen hetzelfde als voor andere organisaties in Nederland. Maar onze branche kent ook een aantal bijzonderheden, zoals de driehoeksverhouding: uitzendkrachten zijn in dienst van de uitzendwerkgever, maar worden ter beschikking gesteld aan andere organisaties. U als werkgevers bent mede verantwoordelijk om er voor te zorgen dat al uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ook voor uitzendkrachten geldt dat u als de opdrachtgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Welke maatregelen kunt u nemen?
Wij adviseren u de website van het RIVM goed te volgen. Hier staan de meest actuele maatregelen die organisaties ten aanzien van het coronavirus kunnen nemen. Ook is meer informatie over het coronavirus en de gevolgen ervan voor werkgevers te vinden op de websites van de Rijksoverheid.

Wat als één van uw medewerkers denkt dat hij met het coronavirus is besmet?
Laat hem thuis blijven of direct naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts en contact met anderen vermijden. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat u verdere maatregelen neemt. Informeer uw contactpersoon bij abflexkracht over de (mogelijke) coronabesmetting. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat ook onze medewerkers, eventuele huisgenoten en collega’s geïnformeerd worden en indien nodig er maatregelen kunnen worden getroffen om verdere besmetting te voorkomen.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met uw accountmanager van abflexkracht of reageer via onderstaande contactformulier.

Neem contact met mij op!

  1.  
  2.  
  3.        
  4.  
  5.