Menu

Over onze visie en missie

De wereld verandert harder dan ooit: robotisering, klimaatverandering, internationalisering, digitalisering en de steeds veeleisender consumenten zetten bestaande markten, business modellen en bedrijven op hun kop. Kijkend naar het groene domein, waaronder de agrarische sector valt, dan is deze nog steeds wereldleider; staat wereldwijd bekend om haar hoogwaardige kennis en innovatiekracht, wordt de groene motor genoemd en staat bekend om haar puur Hollandse ondernemerschap.

Tegelijk maakt dit groene domein een cruciale transitie door: was het vroeger een aanbodgestuurde markt, met de veiling als centraal distributiepunt, gaat het nu om een vraaggestuurde markt. Vraaggestuurd door de combinatie van de toenemende technologische transparantie en de veeleisende wensen van retailers en consumenten.

Deze ontwikkeling van aanbod naar vraaggestuurd ondernemen vraagt om een andere definitie van ‘personeel’ voor het groene domein: naast productie flexwerkers zijn nu ook mensen met de juiste kennis en vaardigheden nodig. Denk aan verkoopmanagement, marketing & communicatie, personeelsmanagement als ook innovatief denken, het creëren en stimuleren van talent, samen kunnen werken. Het groene domein heeft al die verschillende talenten nodig om met deze veranderende marktomstandigheden om te gaan.

Onze visie
De groene motor heeft veelzijdiger talent nodig zodat ondernemers in het groene domein het verschil kunnen blijven maken!

Onze missie
abflexkracht gelooft in de ondernemerskracht van iedere tuinder, kweker, teler en haar toeleveranciers en heeft daarom als missie om deze groene motor nog meer kracht te geven door alle kennis, vaardigheden en capaciteit voor de vraagstukken voor nu en straks te regelen.

Onze oplossing: het groene servicepakket

Het groene servicepakket bestaat uit tientallen nieuwe, innovatieve, praktische en ondersteunende diensten die betrekking hebben op: capaciteit, kennis, support en continuïteit. Doelstelling: Uw onderneming optimaal maar beheersbaar laten groeien, de ondernemer z’n eigen potentieel laten ontdekken en ontwikkelen, een solide basis leggen voor de toekomst van uw bedrijf.

Uit recent onderzoek onder onze klanten en leden blijkt dat aan maatwerk en flexibiliteit veruit de grootste behoefte bestaat. Logisch dat dat uitgangspunten zijn geweest bij de samenstelling van het groene servicepakket. Om het overzichtelijk te houden hebben we de diensten en services in vier categorieën ingedeeld (capaciteit, kennis, support en continuïteit). Aan u de keuze om uw eigen groene servicepakket op maat samen te stellen.

Advies op maat
We kunnen ons voorstellen dat het best lastig is om de volledige omvang en alle maatwerkmogelijkheden in een keer te overzien. Ons advies: een persoonlijk adviesgesprek op maat met een van onze relatiebeheerders. Dat werkt verhelderend en tijdbesparend, heel efficiënt dus.

Historie van abflexkracht

Van oorsprong zijn we een dienstverlenend bedrijf voor agrariërs. Het begon allemaal met de coöperatie Bedrijfsverzorgingsdienst Bollenstreek opgericht in 1968. Deze fuseerde in de jaren tachtig met de coöperatie Ter Aar/Roelofarendsveen. Een aantal jaren later is daar de coöperatie Bedrijfsverzorgingsdienst Aalsmeer bij gekomen. Samen vormden zij één zelfstandige coöperatieve organisatie.

In 2002 is hier de naam AB Midden Holland aan gekoppeld.Tot 2011 maakte AB Midden Holland deel uit van de landelijke AB-organisatie die in datzelfde jaar ophield te bestaan. Sindsdien is AB Midden Holland een zelfstandige coöperatie.

Om ons duidelijker te kunnen onderscheiden en te positioneren in nieuwe groeimarkten is in 2013 besloten tot een naamswijziging en herpositionering. Met als uitgangspunt: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’, is gekozen voor een naam die dat in een keer duidelijk maakt. Met behoud van de onlosmakelijk aan AB verbonden, betrouwbaarheid en kwaliteit: abflexkracht.