37ste Algemene Ledenvergadering coöperatie met boeiende lezing

Gisterenavond stond de 37ste Algemene Ledenvergadering van de coöperatie op de agenda. We hebben de leden ontvangen bij The Farm House in Hoofddorp. Een prachtige ambiance met een agrarische historie. Na de vergadering was er voor de deelnemers een interessante lezing met aansluitend een gezellige netwerkborrel.

De ALV stond in het teken van het financieel jaarverslag van de coöperatie. Het bestuur en directie mochten aan de leden van abflexkracht verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten 2021.

Na de opening door de voorzitter Herman de Jong, mocht Hans Tönjann de leden meenemen door het financieel jaarverslag. Het was een positief verhaal! Natuurlijk is ook abflexkracht geraakt door de coronacrisis en is de omzet iets achtergebleven ten opzichte van 2020, maar het resultaat van abflexkracht in 2021 is een stuk positiever. Hier zijn wij trots op en dit is ook gedeeld met de leden. Dit is te danken aan het sterke fundament dat we eerder hebben gelegd. Voor 2022 liggen grote uitdagingen te wachten, die we overigens met vertrouwen aangaan. De vier belangrijkste speerpunten: recruitment, ICT, huisvesting en het waarde creatie t.a.v. het lidmaatschap blijven zeker ook in 2022 hoog geagendeerd.

De heer J.W. (Jan Willem) de Vries, van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) gaf de leden na de vergadering een boeiend inzicht in de projecten waar de business unit Glastuinbouw op dit moment (samen met vooruitstrevende telers) voor de Nederlandse glastuinbouw aan werkt. Dit was leerzaam en inspirerend.

Het bestuur van de coöperatie heeft na de vergadering ook tijd genomen om Marijke van der Pols in het zonnetje te zetten. Zij is inmiddels ruim 25 jaar de notulist van het bestuur en van de OR van abflexkracht. Reden genoeg om met lovende woorden, een grote bosbloemen en cadeaus hier bij stil te staan!

Het was heel fijn en gezellig om een deel van de achterban van de coöperatie te ontmoeten. De opkomst was dan misschien niet zo hoog als we zouden wensen, maar de leden die er waren, dat waren wel zeer betrokken leden. Iedereen genoot zichtbaar van het feit elkaar weer even te spreken en te zien en dat heeft ook deze keer weer bijgedragen aan een positieve avond!

Gerelateerde verhalen

Er zijn geen resultaten gevonden.