Menu

G-rekening voorkomt aansprakelijkheid

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst. Het doel van een G-rekening is om te voorkomen dat een uitzendbureau de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen ontduikt. U kunt een G-rekening gemakkelijk herkennen; het rekeningnummer begint met 99.

Uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor de afdracht van loonheffing en omzetbelasting aan de Belastingdienst van de eventueel door hen ingezette arbeidskrachten. Als het uitzendbureau de verschuldigde loonheffing om wat voor reden dan ook niet aan de fiscus betaalt, kan de Belastingdienst u als opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonheffing van deze arbeidskrachten. Dat is de inlenersaansprakelijkheid. Daarnaast kan een inlener aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die opgelegd worden als de werknemer niet gerechtigd is om in Nederland te werken (TWV boete).

Per 1 juli 2012 is de aansprakelijkheid voor naheffingen premies en belastingen beperkt onder de volgende voorwaarden beperkt:

  • U zaken doet met een uitzendbureau dat beschikt over een certificaat van de Stichting Normering Arbeid (NEN 4400 norm).
  • U 25% van het factuurbedrag inclusief BTW stort op de G-rekening.
  • U de overeenkomst met het uitzendbureau, de manurenregistratie en de betalingen direct kunt laten zien.
  • U de identiteit van de ingeleende werknemers kunt laten zien.
  • U (indien van toepassing) een kopie van de tewerkstellingsvergunning (TWV) kunt laten zien. Er is momenteel (nog) geen vrijwaring voor de TWV boetes!

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van betalen via de G-rekening

  1.  
  2.  
  3.        
  4.  
  5.