Menu

Invulling noodmaatregel NOW bekend

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren, 31 maart 2020 meer bekendgemaakt over de voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen die voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) in aanmerking kunnen komen. Met de NOW wil het kabinet bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden een tegemoetkoming in de loonkosten doen.

Invulling noodmaatregel
Abflexkracht volgt de berichtgeving omtrent de NOW op de voet en wij gebruiken daarbij naast de informatie van de Rijksoverheid ook de berichtgeving van de LTO, de ABU (branche vereniging uitzendbureaus) en AWVN.

Veel vragen en onduidelijkheid
Bij Abflexkracht hebben wij de afgelopen weken veel vragen gekregen over de NOW vanuit de achterban. Zo waren er overtuigingen dat uitzendkrachten ook mee zouden doen in de NOW en dat Abflexkracht een rol zou moeten spelen in de aanvraag van de NOW voor leden en klanten. Graag geven wij u daar meer duidelijkheid over:

  • De salariskosten van uitzendkrachten kunnen niet meegenomen worden in de NOW van inlener.
    Alleen de formele werkgever van uitzendkrachten (het uitzendbureau die de lonen betaalt) kan gebruik maken van de regeling NOW indien er sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%. De inlenende werkgever (de opdrachtgever die de uitzendkracht inhuurt) krijgt hiervoor GEEN subsidie. Voor werkgevers die veel met uitzendkrachten werken, kan dit een probleem zijn, echter voor nu biedt de NOW daar geen oplossing voor.
     
  • Abflexkracht kan geen NOW aanvragen doen voor leden of klanten. 
    De NOW is een subsidieregeling voor werkgevers met als doel het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij u als de werkgever (uitzendkrachten zijn niet bij u in dienst, deze zijn in dienst bij Abflexkracht, u huurt ze in).

 

Nu er meer duidelijk is over de NOW, heeft o.a. de Werkgeversvereniging AWVN een samenvatting op hoofdlijnen gemaakt. Wij vinden deze samenvatting heel duidelijk en delen hem graag met u. U kunt deze samenvatting HIER downloaden.

Meer weten over de NOW?
Wilt u meer weten over de NOW of heeft u vragen dan wel hulp nodig bij het aanvragen van de NOW? Dan kunt u zich het beste richten tot uw eigen accountant, het UWV of tot een van de werkgeversvereniging, bijvoorbeeld de ‘Werkgeverslijn land- en tuinbouw’: www.werkgeverslijn.nl/