Menu

Sponsorbeleid abflexkracht

Voor de helderheid hebben wij  een sponsorbeleid opgesteld. Bij sponsoring is er sprake van prestaties en tegenprestaties. Sponsoring is niet vrijblijvend, wij vinden dat het een bijdrage kan leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken we bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de begunstigde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid.

 

Het doel van sponsoring voor abflexkracht:

 • Het verhogen van de naamsbekendheid, met name in de groene sector.
 • Het ondersteunen en versterken van het imago van abflexkracht.
 • Het verhogen van loyaliteit, met name in de groene sector.
 • Het ondersteunen en stimuleren van verkoop van onze diensten/producten.
 • Het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk in de groene sector.
 • Het tonen van sector/maatschappelijke betrokkenheid.

 

Richtlijnen sponsoring abflexkracht
abflexkracht wil een waardevolle bijdrage leveren aan de groene sector. We dragen graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen voor sponsorprojecten die passen bij onze missie, merkbelofte en kernwaarden en waarmee wordt bevestigd dat we een sector/maatschappelijk betrokken bedrijf zijn.

 

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Projecten die geen link hebben met de groene sector of onze missie, merkbelofte en kernwaarden.
 • Individuen.
 • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter.
 • Risicovolle of milieubelastende sporten en activiteiten.
 • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol of drugs.
 • Studiereizen.
 • Studentenverenigingen.
 • Feesten.
 • Projecten waarbij de donatie een sluitpost op de begroting vormt.

 

Verzoek indienen
Verzoeken worden in behandeling genomen door de afdeling MARCOM van abflexkracht. Het indienen van een verzoek biedt geen zekerheid tot inwilliging van het verzoek, ook al voldoet het verzoek aan alle bovenstaande voorwaarden. In alle gevallen beslist de afdeling Marcom van abflexkracht (waar nodig in goed overleg met de directie en/of de commercieel manager) over het wel/niet honoreren van het sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Er is jaarlijks slechts een bepaald % van het MARCOM budget beschikbaar voor sponsoring. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie met de betreffende aanvrager. Sponsorverzoeken kunnen gemaild worden naar info@abflexkracht.nl

 

Sponsoraanvraag voorwaarden
Alvorens de afdeling Marcom een sponsoraanvraag kan beoordelen, moeten de volgende punten in de sponsoraanvragen worden benoemd:

 • De naam (en achtergrond) van de organisatie of instelling die het verzoek indient.
 • De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is.
 • De relatie met de groene sector (agrarische sector) of abflexkracht.
 • De reden van het sponsorverzoek.
 • Eventuele mede – sponsoren.
 • Type en grootte van de gevraagde sponsoring (bedrag, goederen, inzet).
 • Duidelijk omschreven uitleg van de tegenprestaties.
 • Fondsenwervende goede doelen instellingen behoren in het bezit te zijn van een CBF Keurmerk of certificaat “register goede doelen”, kopie bijvoegen.