Menu

Schrappen laag btw-tarief sierteelt heeft desastreuze gevolgen

Vervanging van het lage btw-tarief (6%) voor sierteeltproducten door het hoge (21%) is desastreus voor de sierteeltketen van bollen, bloemen, bomen en alle daaraan verbonden bedrijven. Dat stellen LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland in een reactie op het bericht dat het kabinet bij de komende belastinghervorming het lage btw-tarief nagenoeg geheel wil afschaffen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zo’n aanpassing duizenden banen in de sierteelt en honderden miljoenen omzet gaat kosten, ook al omdat in andere EU-landen hierdoor dit vraagstuk andermaal actueel kan worden. „Waarschijnlijk zal deze discussie in Duitsland, waar onze belangrijkste afzetmarkt is gelegen, nu weer opnieuw gaan spelen. Met alle risico’s van een dalende vraag naar sierteeltproducten van dien”, aldus voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland.

De glastuinbouwvoorman wijst op eerdere rapporten over hogere btw voor de sierteelt. „Die cijfers logen er niet om, vooral omdat hogere prijzen voor bloemen en planten direct leiden tot een lagere verkoop”. Ook wijst hij op ervaringen in andere landen zoals Frankrijk en een paar jaar terug nog in Spanje, waar een doorgevoerde btw-verhoging later weer werd teruggedraaid. „Dat gebeurde nadat de vraag met tientallen procenten was teruggelopen”, aldus Van Ruiten.

’Dolksteek in de rug’
Voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland noemde de voorgenomen btw-wijziging een dolksteek in de rug voor die vele duizenden ondernemers die de crisis hebben overleefd en nu net weer een beetje overeind krabbelen. Absoluut onaanvaardbaar”.

Economisch herstel
De voorgenomen belastinghervormingen mogen de export en concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven niet schaden, vinden LTO Nederland en LTO Glaskracht. „Dat druist op alle fronten in tegen het noodzakelijke economisch herstel en het behoud van werkgelegenheid”, zo waarschuwt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

BRON: LTO