Menu

LTO: Voorstel transitievergoeding van Asscher is ontoereikend

Bron: www.vakbladvoordebloemisterij.nl 26/2/2015

Voor de tuinbouw zal de overgangsregeling voor de transitievergoeding die minister Asscher van Sociale Zaken voorstelt, niet werken, voorspelt LTO Nederland. Tuinders zullen arbeidsovereenkomsten met seizoenskrachten niet verlengen, is de verwachting van de brancheorganisatie.

De overgangsregeling houdt in dat de duur waarover arbeidsverleden wordt opgebouwd sterk wordt bekort. In de regeling van Asscher telt alleen werk vanaf 1 juli 2012 - met een onderbreking korter dan zes maanden - mee voor de transitievergoeding. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen wel weer mee als de onderbreking hooguit drie maanden bedroeg.

De bewindspersoon heeft in zijn overgangsregeling ook opgenomen dat een kweker niet direct een transitievergoeding hoeft te betalen als hij voornemens is de kracht binnen zes maanden opnieuw in te schakelen. Daar moet dan wel een garantie voor worden gegeven.

Hoge bedragen
„Werkgevers blijven opgezadeld met een enigszins gematigde transitievergoeding. Die kan echter nog steeds oplopen tot bedragen in de orde van € 30.000 tot € 100.000 als ze dit jaar opnieuw een contract aangaan met medewerkers die ook in de voorgaande seizoenen bij hen werkzaam waren”, aldus een verklaring van LTO Nederland.

Ook naar de toekomst toe biedt het voorstel volgens LTO Nederland weinig of geen soelaas voor de langere seizoensovereenkomsten. De regel is dat na twee tijdelijke dienstverbanden het derde contract er een is voor onbepaalde tijd wanneer de contracten elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden opvolgen.

Ontslagvergunning nodig
Voor de veelvoorkomende seizoenscontracten van acht tot negen maanden betekent dit dus dat het derde contract ook voor onbepaalde tijd is. Dat kan aan het eind van het seizoen niet anders dan met een ontslagvergunning ontbonden worden. LTO Nederland stelt vast dat werkgevers in de praktijk het derde contract zullen mijden.

Het voorstel om uitstel van transitievergoeding als de werknemer weer binnen zes maanden aan de slag kan, heeft voor een aantal 'seizoensectoren' geen betekenis. Zij kunnen vanuit de aard van de bedrijfsvoering niet binnen zes maanden weer seizoenwerk aanbieden, benadrukt LTO Nederland.