Menu

GEEN kopie meer ontvangen/bewaren van het ID-bewijs van uitzendkracht

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bekendgemaakt dat het maken van een kopie van het identiteitsbewijs (ID) door inlenende bedrijven in strijd is met de wet. Dat meldde het CBP nadat de Belastingdienst stelde dat het bewaren van een kopie van het ID van ingeleend personeel niet meer nodig is sinds 1 januari 2014. Door deze wijziging mag u als inlener van uitzendkrachten geen kopie meer bewaren van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht. Dit betekent tevens dat wij als uitzendbureau geen kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht meer mogen verstrekken!

Persoonsgegevens vervangen kopie ID
U bent als inlener wel verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. U mag echter geen kopie maken en bewaren! In plaats van het bewaren van een kopie van het ID-bewijs volstaat het om van de uitzendkracht de volgende persoonsgegevens in uw administratie op te slaan:
• naam;
• geboortedatum;
• adres en woonplaatsgegevens;
• BSN;
• nationaliteit;
• soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
• een specificatie van de gewerkte uren;
• de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
• naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.


Wat betekent dit voor u?
1. U mag GEEN kopie meer ontvangen en/of bewaren van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht(en) van het uitzendbureau die bij u aan de slag gaat;

2. U mag WEL van het uitzendbureau de persoonsgegevens van de uitzendkracht(en) ontvangen die bij u aan de slag gaat;

3. U bent ZELF verantwoordelijk voor:
• de controle van het identiteitsbewijs
• opslaan van de persoonsgegevens in uw administratie van de uitzendkracht(en) die bij u aan de slag gaat.

LET OP: U controleert zelf of de persoonsgegevens die u zijn toegestuurd door het uitzendbureau overeenkomen met de gegevens die vermeld staan op het originele ID-bewijs van de uitzendkracht. Ook controleert u zelf het ID op echtheidskenmerken en geldigheid. Dit laatste in het kader van de wet Identificatieplicht werkgever.

  • Meer informatie over het controleren van het ID-bewijs leest u hier: www.weethoehetzit.nl
  • Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens  leest u hier: www.cbpweb.nl

 

Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken waar uitzendbureaus zich aan moeten houden.
Abflexkracht houdt zich hieraan!