Menu

Asscher pakt ontduiken minimumloon aan

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris voortaan niet meer volledig contant worden uitbetaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moet minimaal een salarisgedeelte dat gelijk is aan het minimumloon giraal worden overgemaakt. Werkgevers mogenook ziektekostenpremies en dergelijke niet meer verrekenen met het minimumloon.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. De maatregelen passen in het beleid van Asscher om constructies tegen te gaan waarmee de regels voor de arbeidsmarkt worden ontweken. Asscher wil ook de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) meer bevoegdheden geven om de regels te handhaven.

Onkruid van de arbeidsmarkt
Het aanpakken van schijnconstructies is een topprioriteit van Asscher. ,,Fatsoenlijk werk is in ons land niet altijd een vanzelfsprekendheid. Schijnconstructies zijn het onkruid van onze arbeidsmarkt en een klap in het gezicht van hardwerkende werknemers en eerlijke ondernemers. De concurrentie met China zullen we nooit winnen op loonkosten, wel op slimheid en toegevoegde waarde, dat moet het doel zijn.''

Vakcentrale FNV reageert positief. ,,Deze wet kan oplossingen brengen voor heel veel medewerkers in de uitzendsector, in de bouw, en in al die andere sectoren waar schijnconstructies en gesjoemel met onderaannemers aan de orde van de dag zijn.'' De werknemersorganisatie gaat er wel op toezien dat de wet ook echt mogelijk maakt dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Bron: ANP