Menu

Akkoord Wet aanpak schijnconstructies

Het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies (WAS) heeft unaniem akkoord gekregen van de Tweede Kamer. Met de WAS wil de minister (Asscher, Sociale zaken en werkgelegenheid) ervoor zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie wordt tegengaan.

De WAS beschrijft diverse maatregelen: De werkgever moet voortaan het minimumloon giraal uitbetalen en de werkgever is verplicht vanaf 1 juli 2015 het minimumloon voortaan volledig uit te betalen. Op dit moment  mogen er nog allerlei kosten, zoals huisvesting en of premies zorgverzekeringen worden ingehouden op het minimumloon. Naar verwachting komt er uitzondering betreft de premies zorgverzekeringen. Dit om te voorkomen dat werknemers zich massaal niet meer verzekeren met alle gevolgen van dien.  

Uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid
Ook wil de minister een uitbreiding op de ketenaansprakelijkheid. Niet alleen de werkgever maar ook de opdrachtgever wordt straks aansprakelijk voor een juiste betaling van het CAO-loon. Opdrachtgevers die weten, of dat dienen te weten, dat hun werknemer onvoldoende betaald krijgt kunnen hiervoor straks aansprakelijk worden gesteld. Ook zullen werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW meer gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Bron: LTO Seizoenarbeid