Menu

abflexkracht voldoet aan norm huisvesting SNF

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de norm. Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.
 

abflexkracht SNF gecertificeerd

abflexkracht heeft deze maand het certificaat van de Stichting Normering Flexwonen 2016-2017 behaald. Abflexkracht heeft hiermee voldaan aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. De huisvestingslocaties van abflexkracht worden jaarlijks gecontroleerd door de Stichting Normering Flexwonen.
 

Goede huisvesting van groot belang

De 89.000 flexmigranten die de abu gecertificeerde uitzendbureaus jaarlijks bemiddelen, leveren door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie. Zij werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden. Zo helpen ze de Nederlandse productiviteit en export te behouden en vergroten.

Om de bijdrage van flexmigranten verder te ondersteunen en faciliteren, is een warm welkom, een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en een goede huisvesting van groot belang. abflexkracht voelt zich verplicht goede huisvesting aan te bieden aan de flexmedewerkers die geen eigen huisvesting hebben. Dit is voor abflexkracht een serieuze taak en wij doen er dan ook alles aan onze flexmedewerkers betrouwbaar en correct te huisvesten. abflexkracht is ook van mening dat een flexmedewerker die een veilige, schone en fijne woonomgeving heeft met meer vertrouwen en motivatie naar het werk gaat.