Menu

Abflexkracht voldoet aan de gestelde eisen SNA Keurmerk

We ontvingen deze week bericht van de Stichting Normering Arbeid dat abflexkracht de NEN 4400-1 controle eind februari 2016 met goed gevolg heeft afgerond. Dit betekent dat wij op een juiste wijze de NEN 4400-1 norm van Stichting Normering Arbeid (SNA) uitvoeren en wij het SNA-Keurmerk met bijhorend certificaat voor de coöperatie abflexkracht, abflexkracht uitzenden en abflexkracht payroll behouden.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming (bijvoorbeeld juiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het mogen werken in Nederland
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Uitzendondernemingen en (onder)aannemers kunnen zich vrijwillig laten certificeren en vervolgens laten registreren door de SNA.Ondernemingen die in dat register staan komen de wettelijke regels op het gebied van arbeid na. Wij adviseren u dringend uitsluitend met gecertificeerde bedrijven te werken. Op de website van de SNA kunt u op naam zoeken in het register naar bedrijven die zijn gecertificeerd. Controleer regelmatig of de opdrachtnemer waarmee u werkt nog steeds gecertificeerd en bij de SNA geregistreerd is. U kunt door een SMS geattendeerd worden als de opdrachtnemer waarmee u werkt niet meer aan de NEN 4400 eisen voldoet. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.normeringarbeid.nl.