Menu

5 mei 2015 Lustrumjaar: zon- feestdag tarief

Voor de meeste bedrijven geldt op de officiële feestdagen een vrije dag, waarbij de medewerkers worden doorbetaald. Voor 5 mei ligt dat iets anders. Ook al is 5 mei een officiële feestdag, de overheid heeft het aan de werkgevers overgelaten of een werknemer betaald vrijaf heeft op die dag.

Lustrumjaar 2015

Werkgevers en werknemers moeten hierover dus zelf een regeling treffen. In bijna alle cao’s is vastgelegd dat werknemers op 5 mei vrij zijn wanneer het een lustrumjaar is, zoals 2015 en 2020. Zo ook in de cao Bedrijfsverzorgingsdiensten en de cao ABU waar het merendeel van onze medewerkers onder vallen.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Medewerkers die u inhuurt op dinsdag 5 mei 2015 worden die dag betaald als zijnde een zon- en feestdag. Hierdoor geldt voor u als ondernemer voor deze medewerkers op dinsdag 5 mei 2015 ook het zon- en feestdag tarief.