Menu

Vergaderdocument ledenvergadering

U kunt hier het vergaderdocument voor de ledenvergadering in te zien.
 

LET OP: De ALV begint zoals vermeld is op de websitepagina, uitnodiging en herinnerings e-mail om 19.00 uur. In het vergaderdocument staat (op pagina 2) per abuis de aanvangsttijd foutief vermeld.

Uiteraard krijgt u bij aanvang van de vergadering een gedrukt bewaar exemplaar.