Menu

Bestuur abflexkracht de boer op

Om tot meer verdieping met de achterban van de coöperatie te komen bezocht het zeskoppige bestuur van abflexkracht recentelijk twee leden op hun bedrijf. Op beide bedrijven werd het bestuur hartelijk ontvangen, volgde er een uitgebreide rondleiding en is er uitgebreid over de business gepraat. Namens abflexkracht ging directeur Hans Tönjann mee als woordvoerder en verbindingsman.

Daan Elstgeest, voorzitter van het bestuur vertelt: ‘Als bestuur zien wij de leden eigenlijk slechts tweemaal per jaar op de Algemene Ledenvergadering. Zo nu en dan spreek je nog wel eens een lid als je elkaar als collega ondernemers ergens tegenkomt. Echt tijd voor een dialoog over wat er speelt is er dan vaak niet. Daarom heeft het bestuur voornemens om jaarlijks een aantal leden te bezoeken. Om te horen wat er speelt op de bedrijven van de leden. En natuurlijk om te bekijken wat de coöperatie daarin kan betekenen. Het bestaan van de coöperatie hangt mede af van de mate van betrokkenheid van de leden. We moeten als coöperatie die ledenbetrokkenheid zien te vergroten. Naar mijn idee is communicatie tussen de leden en het bestuur daarbij van cruciaal belang.’

Tijdens de bedrijfsbezoeken is er meer ruimte om echt in gesprek te gaan en is het voor het bestuur mogelijk een nog beter beeld te krijgen van ‘wat er leeft’ bij de leden van de coöperatie.

2
3

4
5

6
7

8
9