Menu

Het groene servicepakket

De groene sector in Nederland is volop in beweging. Nieuwe verdienmodellen en productconcepten, toenemende verduurzaming van teelt, verschuiving van een aanbodgerichte markt naar een vraaggestuurde markt, een afnemende rol voor de veiling, nieuwe werkvormen, internationalisering, robotisering en digitalisering. Allemaal complexe factoren die van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering.

abflexkracht heeft zich de afgelopen 48 jaar ingezet om die ontwikkelingen bij te houden en daar waar mogelijk alle middelen en talenten in te zetten om ondernemers in de groene sector zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Maar we zijn ons ervan bewust dat de groeiende complexiteit vraagt om een dienstenpakket met meer structuur. Een toegepaste aanpak met meer en andere diensten en services en vooral combinaties die u als groene ondernemer het beste passen. Om die reden heeft abflexkracht het groene service pakket samengesteld. Het groene servicepakket bestaat uit tientallen nieuwe, innovatieve, praktische en ondersteunende diensten die betrekking hebben op: kennis, capaciteit, support en continuïteit.

Goed om te beseffen dat al die veranderingen en ontwikkelingen ook nieuwe kansen bieden voor onze groene sector. Bij abflexkracht zien we het als onze taak om klanten en leden te ondersteunen met veelzijdig talent. Zodat u als ondernemer in staat blijft om het verschil te maken en succesvol kunt zijn in het pakken en benutten van die vele kansen.