Menu

Werkwijze van onze Groene Professionals

Onze werkwijze werkt heel eenvoudig en is erop gericht om u als ondernemer zo veel mogelijk werk uit handen te nemen.
Wij adviseren bij uw vraagstuk, koppelen de juiste professional aan u en nemen de gehele administratieve afhandeling op ons.

Sinds mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) in werking getreden. Met als doel om
schijnzelfstandigheid van ZZP-ers tegen te gaan. Om voor u het risico van een dienstbetrekking met een externe
professional maximaal te beperken en u veel tijd te besparen met het opstellen van een modelovereenkomst, hebben
wij ervoor gekozen om te werken middels het ‘Tussenkomstmodel’. Bij dit model is abflexkracht de opdrachtgever van
de professional. We hebben hiervoor zelf een Modelovereenkomst ontwikkeld voor de Groene Sector die is goedgekeurd
door de Belastingdienst. KLIK HIER voor meer informatie.

Hoe gaan we te werk?

Mocht u interesse in een Groene Professional hebben of wilt u vrijblijvend advies over het verder professionaliseren
van uw bedrijfsvoering, dan neemt u contact op met abflexkracht. Zo gaan wij te werk:

Stap 1: een eerste adviesgesprek met abflexkracht om goed te begrijpen wat uw vraag is en om samen te bepalen
welke expertise u concreet nodig heeft.

Stap 2: op basis van de uitkomsten van dit gesprek gaat abflexkracht op zoek naar de juiste Groene Professional.

Stap 3: abflexkracht maakt een afspraak tussen u en de Professional zodat u inhoudelijk alles samen kunt bespreken en
kijken of er een persoonlijke klik is.

Stap 4: na dit gesprek maakt de Groene Professional een inhoudelijk voorstel inclusief tarief en
stuurt dit naar abflexkracht. abflexkracht beoordeelt dit voorstel en stuurt het na goedkeuring naar u.

Stap 5: indien u akkoord bent stelt abflexkracht met de Groene Professional een 'Modelovereenkomst' op (vervanging van de VAR).
abflexkracht sluit vervolgens met u een 'Opdracht tot overeenkomst'. Na akkoord gaat de Groene Professional van start!

Gedurende de looptijd van de opdracht houdt abflexkracht de vinger aan de pols door regelmatig contact met u op te nemen zodat
we ervoor kunnen zorgen dat de opdracht vlekkeloos verloopt.

Voordelen van deze werkwijze?

  • abflexkracht is als intermediair de juridisch opdrachtgever voor de Groene Professional. U hoeft zich niet te verdiepen in overeenkomsten dat bespaart veel tijd. Ook wordt u niet geconfronteerd met allerlei na(loon)heffingen.
  • abflexkracht heeft als intermediair kennis en ervaring op vele vakgebieden en wij zijn daardoor bekend met de gangbare tarieven van professionals in de markt. Door ons brede netwerk zijn wij in staat voor u een scherp tarief te onderhandelen.
  • abflexkracht verzorgt de gehele administratieve afhandeling.
  • abflexkracht lanceert deze dienst zonder verdienmodel (abflexkracht verdient er geen geld mee!). De Groene Professionals is als dienst onderdeel van het Groene Service Pakket van abflexkracht.
  • alle basisleden van de coöperatie hebben direct toegang tot alle diensten en services uit het Groene Service Pakket van abflexkracht

Meer weten?

Neem dan contact op met Marianne Vlak:

mvlak@abflexkracht.nl

T 0297 383 423