Bedankt dat je akkoord geeft voor het opslaan van jouw gegevens.

ABflexkracht houdt zich aan de voorschriften van de AVG. Voor meer informatie over het opslaan van jou gegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Dziękujemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ABflexkracht przestrzega wymogów europejskich przepisów dotyczących prywatności (RODO, w Holandii AVG). Więcej informacji na temat przechowywania danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Thank you for agreeing to the processing of your data.

ABflexkracht complies to the requirements of the European privacy legislation (GDPR, in the Netherlands the AVG). For more information about the storage of your data we refer to our privacy statement.